Pieni PuusepänverstasJuha Peltola
I am Juha Peltola, a cabinetmaker. Pieni Puusepänverstas manufactures high-quality wooden objects from traditional windows to gift items, and organises, for example, woodcut courses. I am familiar with traditional carpentry and like to use old working methods in my work.

Finnish
Olen puuseppämestari Juha Peltola. Pieni Puusepänverstas valmistaa laadukkaita puuesineitä perinneikkunoista lahjaesineisiin, sekä järjestää mm. puupiirroskursseja. Tunnen perinteisen puusepäntyön ja käytän töissäni mielelläni vanhoja työmenetelmiä.

  • https://www.pienipuusepanverstas.fi/